Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan

2019-04-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hejhur långt tid ska en handläggare från kommunen ha på sig för att upprätta en dödsboanmälan ? efter allt underlag har lämnas in ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Handläggning av en dödsboanmälan ska betraktas som ärendehandläggning och beslutfattande och utgör myndighetsutövning. Dödsboanmälan ska upprättas av socialtjänsten och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras (20 kap. 8a § Ärvdabalken). Det måste påpekas att genom användningen av ordet bör istället för skall, ålägger inte paragrafen någon direkt skyldighet på Socialnämnden att upprätta anmälan inom 2 månader. Dock med att upprättandet av dödsboanmälan utgör myndighetsövning aktualiseras Förvaltningslagens 9 § enligt vilken ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta innebär att om inte Socialnämnden har godtagbara skäl för förseningen, ska de upprätta dödsboanmälan inom 2 månader efter dödsfallet.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (282)
2019-10-20 Behövs tillstånd för att servera/sälja lättöl?
2019-10-19 Myndigheters självständighet
2019-10-11 Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?
2019-10-02 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (73844)