Tidsfrist för reklamationsrätt/ångerrätt

2016-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Kan man reklamera en 1 år gammal vinterjacka för att den är för kort? Den va kortare än jag förväntade mig, och jag kunde inte lämna tillbaka den för hade ingen annan vinterjacka under den tiden, den är köpt online.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå ifrån att du köpt jackan av ett företag i egenskap av konsument. Vid sådana köp på internet gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) och konsumentköplagen (KköpL).

Om varan är felaktig har du rätt att reklamera den. Vad som menas med fel i vara framgår i 16 § KköpL. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper stämma överens med avtalet. Reklamationsfristen gäller i tre år enligt 23 § 3 st. KköpL, förutsatt att du kan visa att felet som gjort att varan inte längre "fungerar" beror på näringsidkaren och inte på din användning av varan. Du måste dock åberopa felet för säljaren inom två månader från det att du upptäckt felet, detta enligt 23 § 1 st KköpL. För att förtydliga detta hade du haft rätt att reklamera jackan om den varit kortare än vad som framgick av avtalet. Om jackan uppfyller informationen som säljaren gav vid köpet, dvs om det t.ex. stod att jackan skulle vara 60 cm lång enligt ett visst mått och att jackan faktiskt var 60 cm enligt det angivna måttet får du inte reklamera jackan av den anledningen att du förväntat dig att den skulle vara längre. I detta fall har det dock, som jag förstår det, gått mer än två månader sedan du upptäckte felet och du har därför förbrukat din reklamationsrätt enligt 23 § 1 st KköpL.

Om jackan inte ansågs som felaktig hade det enda alternativet varit att utnyttja din ångerrätt, vilket man har fjorton dagar på sig att göra enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Den här ångerfristen börjar löpa från den dagen du tar emot varan, men tidigast från när du har fått information om ångerrätten. Om säljaren har underlåtit att informera dig om ångerrätten har du ett år på dig att ångra köpet enligt 2 kap. 12 § 4 st. distansavtalslagen. Om du har fortfarande har rätt att utnyttja din ångerrätt på grund av säljarens underlåtenhet att informera om detta, ska du ersätta näringsidkaren för jackans värdeminskning som beror på att du har hanterat jackan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, detta enligt 2 kap. 15 § 2 p. distansavtalslagen.

För att sammanfatta detta har du tyvärr ingen rätt att reklamera jackan eftersom det har gått för lång tid från det att du upptäckte felet, förutsatt att det anses vara ett fel. Du har heller inte någon rätt att utnyttja din ångerrätt i det fall du fick information om denna vid köpet eftersom ångerfristen då har löpt ut. Om företaget inte informerade dig om din ångerrätt kan du fortfarande ha en möjlighet att ångra köpet, men får då ersätta företaget för värdeminskningen som beror på att du har använt jackan.

Vissa företag är väldigt mån om att kunderna ska vara nöjda, så även om du inte har någon laglig rätt att få reklamera/returnera jackan kan du ändå prata med företaget och förklara din situation så kanske de kan hjälpa dig ändå.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1127)
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp
2020-12-31 Påföljder vid objekt i maten
2020-12-30 Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (88084)