Tidsfrist för ledighetsansökan

2016-01-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur långt i förväg bör man begära ledighet för besök av barnbarn samt examensdagar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En medarbetare har rätt att vara ledig av vissa lagstadgade skäl. Dessa skäl kan vara utbildning, SFI, näringsverksamhet, trängande familjeskäl (som sjukdom eller olycka), etc. Annars faller det in under semesterlagen och regleras (här).

Det du beskriver (examen och besök) regleras alltså i semesterlagen eller kan också vara särskilt föreskrivet eventuellt kollektivavtal.

Som arbetstagare har du enligt semesterlagen rätt till 25 semesterdagar per år, enligt 4§. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för att söka ledigt, men praxis är att det sker skriftligen så fort som möjligt där du i ansökan också preciserar vilken dag som avses. Sedan är det arbetsgivaren som slutligen avgör huruvida du får ledigt de begärda dagarna. Ju tidigare du söker desto större är möjligheten generellt att få ledigheten beviljad.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll