FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/01/2016

Tidsfrist för ledighetsansökan

Hur långt i förväg bör man begära ledighet för besök av barnbarn samt examensdagar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En medarbetare har rätt att vara ledig av vissa lagstadgade skäl. Dessa skäl kan vara utbildning, SFI, näringsverksamhet, trängande familjeskäl (som sjukdom eller olycka), etc. Annars faller det in under semesterlagen och regleras (här).

Det du beskriver (examen och besök) regleras alltså i semesterlagen eller kan också vara särskilt föreskrivet eventuellt kollektivavtal.

Som arbetstagare har du enligt semesterlagen rätt till 25 semesterdagar per år, enligt 4§. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för att söka ledigt, men praxis är att det sker skriftligen så fort som möjligt där du i ansökan också preciserar vilken dag som avses. Sedan är det arbetsgivaren som slutligen avgör huruvida du får ledigt de begärda dagarna. Ju tidigare du söker desto större är möjligheten generellt att få ledigheten beviljad.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Marianna VergariRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000