Tidsfrist för klagan över domvilla

2017-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HEJ! Jag har framfört en klandertalan till MMD och fått ett, som jag ser det, en oklar dom. Min fråga är: Finns föreskriven tid för ansökan om domvilla med stöd av RB 59 kap. 1 § 3.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är att klagan enligt denna punkt kan anföras utan tidsbegränsning. Det framgår av lagen att de andra punkterna i 59 kap. 1 § kräver att man lämnar in en ansökan inom viss tid, vilket alltså inte gäller för domvilla enligt 3:e punkten (se 59 kap. 1 § rättegångsbalken).

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94588)