Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

2021-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Objektet hyrs ut fr o m 210501 t o m 220228, ingen uppsägning möjlig under denna period. Avflyttar hyresgästentrots detta skall full betalmning erläggas fram till hyresperiodens slut. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktettillsvidare med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid.Detta är ett (kontrakt ) som vi skrivit oss imellan, men vi köpte ett hus som vi får tillgång till i mitten av oktober och vill då flytta.Kan vi ändå flytta med en månads uppsägningstid och även då utan att ha krav på oss att betala tills kontraktens slut datum?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Eftersom jag tidigare har besvarat en fråga från dig rörande samma situation kommer det svaret finnas med även i denna fråga. Som tidigare utgår jag ifrån att du och din familj hyr bostaden av en privatperson.

Uppsägningstid för andrahandshyra av ett bostadshus

Det är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad.

Villkor ska vara till hyresgästens fördel – annars gäller lagen

Ett avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst som stadgar annat än den uppsägningstid som lagen uppställer gäller enbart om det skulle vara till hyresgästens fördel, en längre uppsägningstid för hyresgästen är inte fördelaktig och kommer därmed inte att vara gällande. Den lagstadgade uppsägningstiden är således ett skydd för hyresgästen. Ni har rätt att flytta med en månads uppsägningstid när ni hyr en privatbostad eftersom lagen ger hyresgästen denna fördel, oavsett vad avtalet mellan er parter stadgar. Om ni säger upp hyresavtalet den 31 augusti har ni bostaden till och med månadsskiftet september/oktober och betalar hyran för september månad. Ni har ingen skyldighet att betala resterande belopp eftersom även ett tidsbestämt hyresavtal kan sägas upp.

Som tidigare nämnt kan ni föra frågan vidare till Hyresnämnden om det skulle uppstå en konflikt mellan er och hyresvärden. Hyresnämnden prövar hyresfrågor och förfarandet är gratis, dock står vardera part för sina egna kostnader.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95801)