Tidsbegränsning av avtalsservitut

2016-10-28 i Servitut
FRÅGA
Kan man tidsbegränsa ett avtalsservitut? T ex 25 år som väl är ungefärlig hållbarhetstid för eninfiltration?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsservitut upplåts i allmänhet på obegränsad tid, men det finns inget principiellt hinder mot att tidsbegränsa ett avtalsservitut. 7 kap 6 § Jordabalken stadgar att servitut får upplåtas utan begränsning till tiden. Användningen av ordet får indikerar att det inte är något krav att ett servitut upplåts på obegränsad tid och det är därför möjligt att tidsbegränsa ett avtalsservitut. Är avtalsservitutet tidsbegränsat upphör det att gälla vid utgången av den begränsade tiden. Även när ett avtalsservitut är begränsat så måste det uppfylla de krav som ställs på ett avtalsservitut. Dessa krav går att finna i 14 kap Jordabalken. Enligt 14 kap 1 § Jordabalken får servitut bara upplåtas om ändamålet med servitutet är av stadigvarande betydelse. Det får alltså inte vara fråga om att tillgodose ett endast tillfälligt behov. Det finns dock inget som principiellt hindrar att ett stadigvarande behov finns även om avtalsservitutet tidsbegränsas. Tidsbegränsade avtalsservitut används oftast när det stadigvarande behovet planeras att tryggas på annat sätt i framtiden eller ägaren av den tjänande fastigheten (den fastighet där servitutet upplåts) planerar något, exempelvis en försäljning, som inte är förenligt med ett servitut.

Sammanfattningsvis kan sägas att under förutsättning att kraven för ett avtalsservitut uppfylls så finns det inget hinder mot att tidsbegränsa servitutet.

Gällande frågan hur lång hållbarheten för en infiltration är har jag tyvärr inget svar på detta. Jag skulle föreslå att du vänder dig till en expert för att få svar på denna fråga.

Hoppas att detta korta, men koncisa, svar svarande på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85358)