FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer12/12/2016

Tidsbegränsad anställnings upphörande

Om en tidsbegränsad anställning (enAVA anställning ) på 6 månader överskrids till exempelvis 7 månader vad gäller då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En tidsbegränsad anställning, här i form av en visstidsanställning, har som utgångspunkt ett startdatum och ett slutdatum. Däremellan är parterna förpliktade att fullgöra sina avtalsförpliktelser, och vid slutdatumet upphör dessa förpliktelser.

Enligt 15 § LAS åligger det arbetsgivaren att underrätta arbetstagaren om att visstidsanställningen ska upphöra (för de fall arbetstagaren varit anställd i 12 månader). Ifall arbetstagaren i fråga även är med i facket, ska arbetsgivaren varsla denne enligt 30 a § LAS.

Dessa regler är dock endast ordningsregler vilket betyder att ett brott mot dessa inte innebär att anställningen fortsätter, utan endast att arbetstagare och facket kan begära skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna BarfoedRådgivare
Hittade du inte det du sökte?