Tidsbegränsad anställnings övergång till tillsvidareanställning

2015-10-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!När blir en anställning en tillsvidare anställning? Vad gäller om man under 3 år varvat mellan att ha visstidsanställning och vikariat. Har man rätt till en tillsvidare anställning då eller har man haft det tidigare reden efter två år?
SVAR

Hej!

I lagen om anställningsskydd (här) finns regler som besvarar din fråga. Huvudregeln är att en arbetsgivare ska eftersträva tillsvidareanställningar men om det av någon anledning inte är möjligt att erbjuda en tillsvidareanställning kan en tidsbegränsad anställning vara okej om den har ingåtts i något av de fall som anges i 5 eller 6 §§ LAS. Både allmän visstidsanställning och vikariat som du har haft faller in på sådana tillåtna tidsbegränsade anställningsformer. För att dessa ska övergå till en tillsvidareanställning ska du ha arbetat i mer än två år inom en femårsperiod som vikarie eller som allmän visstidsanställd, det här framgår av 5 § 2 st. LAS. Det kan dock finnas undantag till det här i vissa avtal om det i avtalet står skrivet att det inte kan bli mer än 3 år sammanlagt. I sådana fall räknar man allmän visstidsanställning och vikariat tillsammans och anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter tre år.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll