Tidsbegränsad anställning - uppsägningstid

Hej! Jag är just nu timanställd på en restaurang. Min arbetsgivare och jag skrev under ett kontrakt som innefattade 3 månaders anställning som just timanställd. Ingen kvot för arbetstimmar eller uppsägningstid står skrivet i avtalet/kontraktet. Däremot en bonus om jag fullföljer anställningen enligt kontrakt (vilket jag förstår inte gäller när jag säger upp mig). Hur lång uppsägningstid har jag?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Du verkar ha en tidsbegränsad anställning hos din arbetsgivare. Sådana upphör enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS) utan föregående uppsägningstid vid anställningstidens utgång. Detta gäller om inte annat avtalats. Huvudregeln vid tidsbegränsade anställningsavtal är att ingen av parterna kan säga upp avtalet innan anställningstidens utgång om de inte avtalat om att sådan möjlighet ska finnas. Det är alltså inte möjligt att ge ett säkert svar angående möjlighet till förtida uppsägning och uppsägningstid utan att veta vad som står i avtalet. Att det i kontraktet står att en bonus ska utgå om du fullföljer anställningen tyder dock enligt mig på att tanken varit att du ska kunna säga upp dig innan anställningstiden löpt ut. Det bästa vore därför som jag ser det att du kontaktar din arbetsgivare och tar upp frågan med denne för att få klarhet med detta. Om din anställning är uppsägningsbar gäller troligen (eftersom någon uppsägningstid inte är avtalad) samma uppsägningsregler som för tillsvidareanställda vilket skulle innebära en uppsägningstid på en månad enligt 11§ LAS.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo