Tidsbegränsad anställning efter provanställning?

Om man som arbetsgivare avslutar en provanställning och meddelar den anställde att det efter provanställningens slut, inte kommer bli en tillsvidareanställning. Kan man då samtidigt istället erbjuda en tidsbegränsad anställning som tar vid när provanställningen upphör?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Provanställning är ett anställningsform som framgår av 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), där det står att om en arbetsgivare inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning ska han meddela arbetstagaren det här senast vid utgången av provanställningen. Det här är dock inte helt sant då det framgår av 31 § LAS att ett meddelande om att provanställningen upphör ska göras två veckor innan (14 dagar).

Huruvida en provanställning kan avslutas och sedan gå över till en tidsbegränsad anställningsform, vars olika former framgår av 5 § LAS, har lämnats ganska oberört i både förarbeten och domstol. Enligt förarbeten till lagen tycks det dock inte som att det var lagstiftarens syfte att lämna den här "luckan" som tillåter en provanställning att avslutas och sedan erbjuda en tidsbegränsad anställning, dock finns det inget hinder mot avsluta en provanställning och erbjuda en ny tidsbegränsad anställning.

Sammanfattning: Det är alltså helt okej att en provanställning avslutas och en tidsbegränsad anställning istället erbjuds.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo