FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/12/2016

Tidpunkt för körkortsingripande vid överklagan

Skäligen misstänkt för grovt rattfylleri för 16 månader sedan, har fortfarande körkortet kvar, rättegång i tingsrätten i slutet på januari -17 vid fällande dom sannolikt rapport till transportstyrelsen indraget körkort 2 år. FRÅGAN är om tingsrättens beslut överklagas får man behålla körkortet tills hovrätten tar ett slutgiltigt beslut i frågan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Återkallelse av körkort är ett så kallat körkortsingripande, se 5 kap 1 § 1 st körkortslagen. Ett körkortsingripande som sker med anledning av en brottslig handling, vilket det i ditt fall gör, ska grunda sig på antingen en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot, m.m, se 5 kap 1 § 2 st körkortslagen. Eftersom åtal har väckts mot dig och ditt körkort inte redan har blivit återkallat så kommer det troligtvis vara en lagakraftvunnen dom som kommer vara avgörande för körkortsingripandet.

Att en dom vinner laga kraft innebär i korthet att den inte längre kan överklagas. Som huvudregel finns det möjlighet att överklaga en dom tre veckor efter avkunnande, se 51 kap 1 § rättegångsbalken. Om du överklagar domen inom treveckorsfristen kommer den inte att vinna laga kraft och körkortet kan således inte heller återkallas. Återkallelse grundad på lagakraftvunnen dom kan då inte ske förrän domen vinner laga kraft i hovrätt och du kommer därför troligen att få behålla ditt körkort fram tills dess.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”