Tidigare uppdragstagare, nu arbetstagare - vad gäller?

2016-04-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag är inhyrd konsult och skrev på ett avtal att uppdragsgivaren har avsikt att anställa personen, jag har efter många muntliga garantier blivit lovad att få en anställning, då jag skött mig. Nu har det gått 6 månader och jag undrar hur det ska bli? Uppdragsgivaren, vet inte riktigt ännu??? Då kommer man med ett bud att man ska provanställa mig i yttterliggare 6 månader - är det verkligen lagligt???
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En viktig utgångspunkt i din fråga är att en uppdragstagare inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) medan en arbetstagare gör det, se 1 § LAS. Utefter en rik rättspraxis finns det ett antal kriterier man kan gå efter för att bedöma huruvida personen i fråga faktiskt är en uppdragstagare eller en arbetstagare, dessa kriterier är i stort följande:

En arbetstagare har personlig arbetsskyldighet och kan således i huvudsak inte överlåta sina arbetsuppgifter på någon annanEn arbetstagare har inte möjlighet att neka arbeteEtt arbetstagarförhållande karaktäriseras av ett långvarigt förhållande mellan arbetstagaren och arbetsgivarenEn arbetstagare är underkastad kontroll och direktiv av arbetsgivarenArbetstagaren står inte själv för utrustningen i sitt arbeteEn arbetstagare får ersättning för utlägg gjorda i tjänstenEn arbetstagare är delvis garanterad ersättning för sitt arbete

Utifrån dessa kriterier ska en helhetsbedömning göras utifrån alla omständigheter i den enskilda fallet, det finns även undantag till dessa kriterier. Men om en övervägande del talar för att det föreligger ett arbetstagarförhållande så gör det förmodligen det, oavsett om själva avtalet är betecknat som "uppdragsavtal". Det är alltså det faktiska arbetet och det faktiska förhållandet som ska bedömas.

Eftersom du skriver i din fråga att du tidigare hade ett uppdragsavtal så har din uppdragsgivare (numer arbetsgivare) rätt att efter ditt uppdrag anställa dig på en provanställning som löper över sex månader, se 6 § LAS. Detta eftersom när du var uppdragstagare så omfattades du inte av LAS, och således kan arbetsgivaren utnyttja detta och säga att du nu ska vara arbetstagare istället för uppdragstagare. Men om ditt uppdragsavtal i praktiken är att anse som ett anställningsavtal så ska du istället under den tiden anses som arbetstagare, och då kan din arbetsgivare inte anställa dig igen på en provanställning eftersom en provanställning max får löpa under sex månader, sedan ska anställningen antingen avslutas eller övergå till en tillsvidareanställning.

Sammanfattningsvis så kan din arbetsgivare lagligen provanställda dig under sex månader eftersom du tidigare var uppdragstagare och inte arbetstagare. Dock så om ditt uppdragsavtal i praktiken istället är att anse som ett anställningsavtal så ska du den tid du arbetade som uppdragstagare istället anses ha varit anställd som arbetstagare, då kan din arbetsgivare inte anställa dig igen på en provanställning.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll