Tidigare arbetstagares ersättning för namn och bild i reklam

FRÅGA
Hej!Min förra arbetsgivare använder mitt namn och bild i sin marknadsföring, kan man driva det till skadeståndsskyldighet? Det är nu 3 veckor sedan jag slutade på min arbetsplats och jag hade 3 månaders uppsägningstid så arbetsgivaren har haft god tid på sig att ändra på företagets hemsida.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Den lag som är tillämplig är lagen om namnoch bild i reklam. Enligt 1 § krävs att näringsidkaren, din förraarbetsgivare, har getts ditt samtycke att använda ditt namn och din bild ireklam. Har du inte lämnat samtycke har du rätt till vederlag enligt 3 §.Vederlaget bestäms efter praxis i reklambranschen och kan exempelvis motsvaranormalt arvode för en modell om det är vad det rör sig om. Kända personer somIngvar Oldsberg och Robert Gustafsson har tillerkänts högre belopp i praxis. Varreklamen utformad på ett sådant sätt att du framstår som osympatisk ellerklandervärd kan du ha rätt till kränkningsersättning (skadestånd).

Var reklamen att anse som en del av din roll somarbetstagare ska vederlag ha betalats ut som en del av din lön. Beträffanderätten för arbetsgivaren att fortsätta använda ditt namn och din bild i reklami det fall du tidigare samtyckt (genom tjänsten eller på annat sätt) tordesamtycket endast gälla den reklamkampanjen och inte en ny, men det blir enfråga om att tolka avtalet.

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll