Tidgräns för tjänstledighet för studier?

2015-10-25 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hejsan! Jag funderar på att ta tjänsteledigt för att studera men hur länge får man ta tjänsteledigt åt gången? Och hur gör man så det blir rätt med inkomsterna under denna tid?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om tjänstledighet för studier regleras i den s.k. studieledighetslagen, som du hittar här.

Enligt 1 § studieledighetslagen har alla anställda, såväl privatanställda som statligt eller kommunalt anställda, rätt till den ledighet som behövs för att genomgå utbildning. Lagen ställer inte upp någon maxgräns avseende ledighetens längd, utan utgångspunkten är att alla ska ha rätt till den ledighet som behövs för att man ska kunna genomföra utbildningen från början till slut. Vill man genomgå en universitetsutbildning får man alltså begära ledighet för hela perioden. I kollektivavtal kan finnas regler som begränsar hur mycket sammanlagd tid man får begära ledighet, det vill säga om man tar ledigt flera gånger under en viss period.

Vad gäller lön så har du som anställd normalt inte rätt till lön under den tid du är tjänstledig. Istället får du söka studiemedel hos CSN.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?