Tid för provanställning

2016-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag ska snart påbörja en provanställning. Jag har inte skrivit på några papper än men arbetsgivare pratade om 10 månaders provanställning. Är det tillåtet? Den lagen är väl dispositiv och går att ändra med ett avtal?Eller kan jag kräva att provanställningen bara skall vara 6 månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning är en visstidsanställning som har till syfte att övergå i en tillsvidareanställning. Huvudregeln är att provanställningstiden inte får sträcka sig längre än sex månader från det att den anställda påbörjat sin anställning. Efter sex månaders arbete övergår provanställningen per automatik i en tillsvidareanställning om den anställde inte blivit uppsagd eller avbrutit anställningen innan dess.

För att förlänga provanställningstiden krävs att arbetsgivaren kommer överens om detta med den aktuella fackföreningen, om arbetsgivaren inte gjort detta är det inte tillåtet att ha en längre provanställningsperiod än sex månader.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll