Tid för betalning av hyran

Hej. Jag och min man bor i ett hus som en privatperson hyr ut. Vi har inget avtal/kontrakt och vi har bott där i över 1 år. Nu när vi har sagt upp huset så säger hyresvärden att han drar hyran i efterskott och att det har han alltid gjort. Vi blev chockade och förstod ingenting. Men hyresvärden drar alltså hyran i efterskott. Är det verkligen okej? Med vänlig hälsning, Anna

Lawline svarar

Hej!

Till att börja med kan nämnas att hyresförhållanden regleras i Jordabalken 12 kap, vanligen kallad Hyreslagen. Där finns ett antal bestämmelser som reglerar hyrans betalning. Vidare gäller muntliga hyresavtal fullt ut däremot har ni alltid rätt att begär ett skriftligt hyresavtal av er hyresvärd om ni vill ha det.

Som jag förstår det så drar er hyresvärd hyran en månad i efterskott. Vad gäller betalning av hyran så råder det i princip avtalsfrihet om hyrans betalning. Om ni har kommit överens om en tidpunkt för hyrans betalning i ert hyresavtal så gäller den överenskomna tidpunkten. Eftersom ni inte har något skriftligt hyresavtal så gäller det ni muntligen överenskommit om. Om ni däremot inte har kommit överens om någon tidpunkt så regleras detta i jordabalken 12 kap 20 §. Där framgår det att om en tidpunkt för betalning inte har avtalats mellan hyresvärden och hyresgästen så ska hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Detta innebär att det är okej för er hyresvärd att dra hyran i efterskott så länge ni har överenskommit om det och att betalning skett på så vis.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”