Tid för avflyttning

2020-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Uppsägning kontorslokal mellan två företag.Det skall finnas något lagrum att man har rätt att disponera det uppsagda rummet till kl 12.00 nästföljande vardag efter hyresavtalets utgång... vilket lagrum åsyftas ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelsen du letar efter är 12 kap. 7 § jordabalken.

" När hyrestiden har löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den.

Infaller den dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag.

Första och andra styckena gäller ej, om annat avtalats. "

Observera att tredje stycket ger en möjlighet för parterna att avtala bort paragrafens tillämplighet, varför jag rekommenderar dig att dubbelkolla det som står i avtalet för att undvika missförstånd!

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll