Testators rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap

Hej! Jag har en fråga som rör arvsrätt. Om en person väljer att skriva ett testamente om vem som ska ärva hans förmögenhet, skulle han då kunna dela upp det precis som han vill? Om han t.ex. har både fru och barn men bestämmer sig för att hans fru ska ärva all hans förmögenhet, är detta tillåtet enligt svensk lag? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller arv är det riktigt att den som väljer att skriva testamente kan fördela sin kvarlåtenskap som han eller hon önskar. Vid tolkning av testamente är det först och främst testatorns vilja som ska gälla (11 kap. 1 § Ärvdabalken).

En begränsning finns dock gällande bröstarvingar (arvlåtarens avkomlingar, omfattar såväl biologiska som adopterade barn) i och med den s k laglotten. Laglotten består av halva arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om den avlidne har två barn som ska dela på arvet blir således laglotten 1/4 av det totala arvet (arvslotten = 1/2 och laglotten hälften av arvslotten, dvs. 1/4). Den del av arvet som utgör laglott kan testatorn inte testamentera bort, utan bröstarvinge har alltid rätt att utfå sin laglott förutsatt att han eller hon jämkar testamentet (7 kap. 3 § 1 st. Ärvdabalken). I övrigt är testatorn fri att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente.

Vidare kan också nämnas att när det gäller make finns enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken en arvsrätt för den efterlevande maken. Enligt huvudregeln (förutsatt att inte testamentet stadgar något annat) tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken, och gemensamma bröstarvingar får vänta på sitt arv tills båda makarna avlidit. Detta gäller även laglotten. Det är således endast om det finns bröstarvingar som inte är den efterlevande makens (s k särkullbarn) som arvet kan begäras ut direkt när första maken avlider, såvida inte dessa särkullbarn avstår från sitt arv enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning