Testamentsvittnen ska (bland annat) styrka att det inte är någon lurifax som har skrivit under testamentet

2019-02-13 i Testamente
FRÅGA
Vid bevittnIng av testamente. Har det någon betydelse i vilken ordning man skriver under?Personen som testamenterar eller de som attesterar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det har betydelse. Det är personen som testamenterar (testatorn) som första ska skriva under testamentshandlingen (med två vittnen i deras samtida närvaro). Sedan ska två vittnen styrka testamentshandlingen med sina namn. Detta är rimligt eftersom poängen med vittnen är ju (bland annat) trots allt att de ska styrka att det faktiskt är testatorn som har skrivit under, och ingen annan lurifax. Detta framgår i 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Observera att själva styrkandet av vittnena ska ske "i nära anslutning" till att testator skriver under handlingen (eller vidkänns sin underskrift). Vilket framgår i Högsta domstolens (HD) dom i NJA 1994 s. 145. I domen kom HD fram till att bevittningen ungefär 4 år efter testatorn skrivit under, var för lång tid och testamentet förklarades ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82786)