Testamentstolkning, ärver endast de som är angivna som testamenttagare

Frågan gäller ett sambopar utan egna barn där den efterlevande nu avlidit. I § 4 nedan nämns två personer, är de ensamma arvingar då? Ingen annan nämns i testamentet men det finns lite avlägsna släktingar.

Textdel ur testamente: ”§ 3 Vid den först avlidnes död skall också den efterlevandes tillgångar och skulder antecknas och värderas enligt samma principer som gäller för värdering av den avlidnes kvarlåtenskap. Dessa anteckningar skall tillsammans med bouppteckningen ligga till grund för fördelningen mellan våra arvingar vid den sist avlidnes död. Reglerna i 3 kap. 3 och 4 §§ Ärvdabalken om vederlag och förkovran skall därvid äga motsvarande tillämpling.

§ 4 Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter oss med beaktande av vårt förordnande ovan i § 3 och efter det att § 1 (avsättning till välgörenhet=infonotering) verkställts fördelas lika mellan XX och NN nr 2. Skulle någon av XX och NN nr 2 vara avliden skall den avlidnes bröstarvingar träda i dennes ställe.”

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. Jag har av sekretesshänsyn ersatt ett namn i testamentstexten med XX så att ingen ska kunna identifieras utefter frågan. 

Då de som upprättat testamentet saknar barn så finns inga bröstarvingar enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1 §, och således ingen som har rätt till sin laglott (se 7 kap. 1 §). I ert fall så enligt testamentet delar alltså XX och NN på den del av arvet som kvarstår efter avsättningen till välgörenhet. Skulle någon av dem vara avlidna ärver deras barn i deras ställe, och skulle t ex NN vara avliden och ha tre barn, så ärver XX hälften och NN:s barn får dela på dennes hälft och tar 1/3 vardera av den. Lever både XX och NN är de ensamma arvtagare och delar på det som finns kvar av kvarlåtenskapen efter avsättningen till välgörenhet, allt utefter testators vilja såsom den kommer till uttryck i testamentet.

Du skriver att det finns avlägsna släktingar, och det framgår inte vad som avses med avlägsna. Då det finns testamente i fallet som beskrivs i din fråga går det före den legala arvsordningen. Men jag nämner kort om arvsrätten enligt Ärvdabalken ändå.  Enligt de tre arvsklasserna så om det inte finns några bröstarvingar (barn eller barn till dessa, alltså barnbarn osv) så ärver istället den avlidnes föräldrar. Är även de avlidna ärver eventuella syskon till den avlidne, följt av syskonbarn om syskonet är avlidet. Finns ingen arvinge att hitta den vägen heller så ärver far-/morföräldrar, och om de är avlidna ärver deras syskon (alltså den som är morbror/farbror eller faster/moster till den avlidne). Däremot ärver inte deras barn i deras ställe, och kusiner ärver alltså inte varandra enligt lag. Om de avlägsna släktingarna inte ingår i någon av arvsklasserna (se ÄB 2 kap. 1 - 3 §§) så finns ingen legal arvinge och saknas testamente går arvet till Allmänna arvsfonden. 


Hoppas att du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen. 

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning