Testamentstagare som lider av psykisk sjukdom

Har jag som mamma rätt att skriva testamente till min pykisk sjuka dotter innan jag avlider?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

I ärvdabalken ställs vissa krav på testatorn (dvs. den som testamenterar bort något). Testatorn måste exempelvis vara 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet är inte heller giltigt om det upprättats av en person som vid den tidpunkten var påverkad av en "psykisk störning", detta kan också vara tillfälliga psykiska störningar så som berusning (13 kap. 2 § ÄB). En psykisk störning kan också göra att man inte är ett "giltigt" vittne enligt 10 kap 4 § ÄB om den psykiska störningen innebär att man saknar insikt om vad bevittningen betyder. Däremot finns inga särskilda regler som hindrar att en person som är under psykisk störning får ta emot egendom genom testamente (dvs vara testamentstagare). Lite beroende på vad för typ av egendom det handlar om, hur allvarlig din dotters psykiska sjukdom är och hur gammal din dotter är kan det dock bli aktuellt med god man eller förmyndare/ förvaltare för att hjälpa henne att hålla koll på egendomen.

Glöm inte bort att testamentet i övrigt måste innehålla övriga formkrav som finns i 10 kap ÄB.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning