Testamentstagare som lider av psykisk sjukdom

2016-09-26 i Testamente
FRÅGA
Har jag som mamma rätt att skriva testamente till min pykisk sjuka dotter innan jag avlider?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

I ärvdabalken ställs vissa krav på testatorn (dvs. den som testamenterar bort något). Testatorn måste exempelvis vara 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet är inte heller giltigt om det upprättats av en person som vid den tidpunkten var påverkad av en "psykisk störning", detta kan också vara tillfälliga psykiska störningar så som berusning (13 kap. 2 § ÄB). En psykisk störning kan också göra att man inte är ett "giltigt" vittne enligt 10 kap 4 § ÄB om den psykiska störningen innebär att man saknar insikt om vad bevittningen betyder. Däremot finns inga särskilda regler som hindrar att en person som är under psykisk störning får ta emot egendom genom testamente (dvs vara testamentstagare). Lite beroende på vad för typ av egendom det handlar om, hur allvarlig din dotters psykiska sjukdom är och hur gammal din dotter är kan det dock bli aktuellt med god man eller förmyndare/ förvaltare för att hjälpa henne att hålla koll på egendomen.

Glöm inte bort att testamentet i övrigt måste innehålla övriga formkrav som finns i 10 kap ÄB.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85217)