Testamentstagare rätt

2016-09-15 i Testamente
FRÅGA
En person dör, har inga arvingar. Skrivit testamente, där ett par skall ärva lite pengar.Har en bostadsrätt och lån. Vad händer vid dennes bortgång? Måste lgh säljas för att betala lånet till banken eller går den upp i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring testamentes upprättande och tolkning finns i ärvdabalken (ÄB). I 11 kap. ÄB regleras hur testamentet ska tolkas om det inte klart framgår. 11:1 ÄB förtydligar att man ska tolka testamentet så som man tror att den avlidnes vilja löd. I vissa fall kan ett testamente vara svårt att tolka, men då ska man tänka till hur man tror att den avlidne ville att dess egendom skulle fördelas.

Vad jag förstår på din fråga så är det en viss summa pengar som har testamenterats till ett par och inte någon specifik egendom. Det som då kommer hända är att lägenheten säljs, (så länge den inte har testamenterats bort till någon annan) och paret tilldelas den summa som de har rätt till.

I 11:3 ÄB stadgas att om det i testamentet framgår att någon ska ärva viss specifik egendom, så ska det fördelas ut först. Dvs. om det finns andra testamentstagare som ska ärva specifik egendom, och det senare visare sig att det inte finns några pengar kvar i dödsboet efter att all egendom är utdelad blir det inte några pengar fördelade till paret.

Jag hoppas att du fått svar på det du frågade efter och att du känner att mitt svar var någorlunda begripligt. Har du fler frågor, tveka inte att höra av dig igen!

Ha det så gott!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84409)