Testamentstagare avliden

2019-02-11 i Testamente
FRÅGA
Hej, min mamma har en kusin som gått bort. Hans föräldrar är döda sedan många år. Han hade inga barn och inga syskon så normal tror jag hans arv gått till allmänna arvsfonden. Men han skrev ett testamente till min mamma och hennes bror och ytterligare en kusin. Denna sista kusin är numera bortgången. Det finns inga andra i testamentet. När nu testamentet skall efterföljas vid bodelningen hävdar allmänna arvsfonden att de har rätt till 1/3 av kvarlåtenskapen. Kan det vara korrekt och är det i så fall den kusin som numera inte lever de ärver för att det inte finns ngn annan som får den personens del? Det är inte så att den delen delas mellan de två kvarlevande kusinerna, dvs min mor och hennes bror?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Grundprincipen vid testamente är att testatorns vilja är bestämmande, 11:1 ärvdabalken. Testamentet ska alltså tolkas i ljuset av din mors kusins vilja. Finns tillräckligt starka bevis för att testatorns vilja går emot sannolik innebörd i ordalydelsen så kan testatorns vilja alltså gå före.

I ert fall så blir med stor sannolikhet 11:6 ärvdabalken tillämplig då den ger uttryck för att när en testamentstagare är avliden så ska hens avkomlingar träda i tagarens plats. I vilket ordning beskrivs i kap 2, först rakt nedstigande led osv...

Alltså, har inte testatorn skrivit något specifikt som att hen inte vill att någon annan ska få del av kvarlåtenskapen så bör den andra kusinens avkomlingar få dela på en kusinens 1/3. Men allmänna arvsfonden har antagligen rätt i att din mor o hennes bror inte skulle kunna få rätt till den sista delen. Dock är rättsläget väldigt osäkert kring den så kallade "konkreta arvsrätten" som utvecklades av högsta domstolen i NJA 2005 s. 400. Ett argument som talar för deras sida är att genom testamentet så är de betydlig närmre kusinen än arvsfonden (att de har en konkret arvsrätt) och att kusinens vilja kan vara att de skulle få dela på arvet före arvsfonden.

Hoppas att det hela blev förtydligat!

MVH

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2845)
2021-05-18 Är vi skyldiga att bidra till underhåll av fastighet som vi ska ärva del av senare?
2021-05-17 Enskild egendom genom testamente
2021-05-17 Kan en person göra sitt testamente hemligt för anhöriga?
2021-05-16 Kan jag bevittna min mosters testamente?

Alla besvarade frågor (92364)