Testamentsföreskrift

2016-09-13 i Testamente
FRÅGA
Hej!En testatator har 3 st bröstarvingar men även en styvdotter som vuxit upp tillsammans med övriga barn hos honom, men inte blivit adopterad. Om han genom ett testamente vill uttrycka sin vilja att styvdotter skall erhålla lika stor del av kvarlåtenskapen som bröstarvingar, räcker det då att texten uttrycker att hon skall erhålla 25% (eller en fjärdedel) av kvarlåtenskapen, eller måste det anges en specifik procentsats av det som inte är bröstarvingarnas laglott, dvs en procent sats på hälften av totala kvarlåtenskapen, för att testamentet skall uppfylla form kravet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det räcker att testator skriver att en fjärdedel av dennes kvarlåtenskap ska tillfalla styvdottern. Ett sådant testamente är giltigt då det inte kränker någon laglott om det finns tre bröstarvingar. En fjärdedel eller 25% kan således skrivas. Vidare ska alltid ett testamente tolkas i enlighet med testators vilja, och det torde inte vara svårt att utröna vad denne menar i detta fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88107)