Testamentsföreskrift

2016-09-13 i Testamente
FRÅGA
Hej!En testatator har 3 st bröstarvingar men även en styvdotter som vuxit upp tillsammans med övriga barn hos honom, men inte blivit adopterad. Om han genom ett testamente vill uttrycka sin vilja att styvdotter skall erhålla lika stor del av kvarlåtenskapen som bröstarvingar, räcker det då att texten uttrycker att hon skall erhålla 25% (eller en fjärdedel) av kvarlåtenskapen, eller måste det anges en specifik procentsats av det som inte är bröstarvingarnas laglott, dvs en procent sats på hälften av totala kvarlåtenskapen, för att testamentet skall uppfylla form kravet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det räcker att testator skriver att en fjärdedel av dennes kvarlåtenskap ska tillfalla styvdottern. Ett sådant testamente är giltigt då det inte kränker någon laglott om det finns tre bröstarvingar. En fjärdedel eller 25% kan således skrivas. Vidare ska alltid ett testamente tolkas i enlighet med testators vilja, och det torde inte vara svårt att utröna vad denne menar i detta fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2608)
2020-09-29 Jämkning av testamente & förskott på arv
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?

Alla besvarade frågor (84533)