Testamentsexekutor

2017-03-09 i Testamente
FRÅGA
Mitt undertecknade och bevittnade testamente, förvaras i kassaskåp hemma hos mig. Ett förseglat kuvert med fotostatkopia av testamentet, förvaras hos arvtagaren i Norge. Instruktioner att öppna kuvertet efter min död, och i närvaro av 2 st. ojäviga personer, (t.ex. Notarius Publicus, eller liknande),står skrivna på kuvertet.Arvtagaren är Norsk medborgare och bosatt i Norge. Han är inte släkt med mig.När bouppteckningen skall göras, har, som jag har förstått det, kommer min broder att få uppdraget av skattemyndigheten, och då få tillgång till nycklar till min lägenhet, och till mitt kassaskåp. Min broder är min enda släkting.För att undvika att min broder frestas att t.ex. undanta smycken och andra värdeföremål, som skall tillfalla min norske arvtagare, vill jag att bouppteckningen skall göras av antingen min norske arvtagare, eller någon ojävig myndighets person. ÄR DETTA MÖJLIGT,OCH HUR GÖR JAG DET MÖJLIGT?
SVAR

Hej!

Det låter som du har behov av att göra om, eller göra tillägg till ditt testamente, att du vill förordna om en testamentsexekutor.

Om du lägger till det, till exempel en juristfirma, kommer denne ha ansvaret över dina tillgångar och att testamentet följs.

Har någon i testamente utsetts att handha förvaltningen av dödsboet och verkställigheten av testamentet (testamentsexekutor) träder denne i dödsbodelägarnas ställe vad gäller ansvaret för boets utredning (19 kap. 1 § ÄB). Det är således du själv som utser en sådan, genom att ange det i ditt testamente. En testamentsexekutors behörighet grundar sig på testamentet och är i huvudsak densamma som en boutredningsmans. Testamentsexekutorn får sålunda, om inte särskild inskränkning gjorts i testamentet, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning (19 kap. 20 § ÄB).

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95747)