Testamentkopias giltighet

Hej

Jag har en undran angående vad som gäller vid ett arvskifte.

Min pappa gick bort tidigare i år och nu visar det sig att min plastbror har en kopia av ett testamente som min pappa skall ha upprättat för drygt ett år sedan, men originalet kan inte hittas.

Min plastbror har nu fått en advokat som säger sig ha sett originalet efter pappas bortgång. Advokaten besitter inte själva originalet samt det att han säger sig inte veta var, när eller vem som visat honom det.

Min fråga är ; Vad gäller? Gäller verkligen hans ord och väger de då lika tungt som om att det faktiskt finns ett original trots att ingen kan hitta originalet utan bara min plastbrors kopia?

Tack på förhand

Bästa Hälsningar

Lillemor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen ställer strikta krav för vad som är ett giltigt testamente. Dessa hittas i 10 kap. ärvdabalken (se här). Av 10:1 ärvdabalken framgår att testamentet måste vara skriftligt. Testatorn (i ditt fall din far) ska underteckna testamentet med två vittnen samtidigt närvarande. Testamentsvittnena måste också signera testamentet. Deras namn, adress samt tiden för bevittnande måste framgå av handlingen.

Utöver detta finns krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Av 10:4 framgår att testatorns make, sambo, förälder, barn, svär- och styvföräldrar, styvbarn och syskon är förhindrade att vara testamentsvittnen. Diskvalificerad från att vara testamentsvittne är även den som själv ärver genom testamentet, dennes make eller sambo, dennes syskon, dennes förälder, dennes barn, dennes svär- och styvföräldrar, dennes styvbarn och dennes syskon. Om något av dessa krav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt (se 13:1 ärvdabalken här).

Utgångspunkten är att det måste finnas en originalhandling för att testamentet ska vara giltigt. En kopia kan vara giltig om originalhandlingen har uppfyllt ovan nämnda formkrav och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet. Om originalhandlingen inte kan hittas så kan det bli problematiskt att avgöra huruvida testamentet ska anses vara återkallat och därmed inte längre gällande (se 10:5 ärvdabalken här). Om det inte är uppenbart att testatorn avsiktligen har förstört testamentet eller på annat sätt återkallat testamentet så är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte har återkallats.

När man som arvinge misstänker att ett testamente är förfalskat eller ogiltigt ska man väcka klandertalan vid tingsrätten (se 14:5 ärvdabalken här). Detta ska ske inom sex månader från dess att man delgavs testamentet, annars går rätten till talan förlorad. Om du önskar hjälp med att upprätta en klandertalan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.


Med vänlig hälsning,

Robert ByrdeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning