Testamentets rättsverkan

2017-02-21 i Testamente
FRÅGA
Morbror har inga barn, föräldrarna lever inte men han har två syskon. Han vill testamentera allt tillena syskons barn. Är detta möjligt eller har den andra syskon (eller dennes barn) rätt till vis del av arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Enligt den legala arvsordningen gäller att vid det fall att förälder är död, ska arvet delas lika mellan syskon, Ärvdabalken 2 kap. 2§. Detta innebär, som huvudregel att syskonen ska ärva lika. Den legala arvsrätten kan däremot inskränkas genom testamente, där ett förordnande sker som frånskrider och inskränker den legala arvsordningen. Detta innebär att om ett testamente är legalt upprättat, ska detta gälla.

Det finns dock en möjlighet att jämka ett testamente, och ändå ta del av arvet, enligt laglottsreglerna i Ärvdabalken 7 kap. 1-3§§. Denna rätt tillfaller endast bröstarvingar, dvs. din morbrors barn. I fallet finns dessvärre ingen rätt att jämka testamentet.

Sammanfattningsvis: har ett giltigt testamente upprättats enligt Ärvdabalkens 9-10 kap. är det testamentet som gäller, och den legala arvsrätten därmed är inskränkt.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2728)
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?

Alla besvarade frågor (88394)