Testamentet har oläsliga namnteckningar och inga namnförtydligande, kan detta anses vara formfel?

2019-04-20 i Testamente
FRÅGA
Hej! Har fått min farbrors testamente sänt till mig för godkännande. Det är bevittnat av två för mig oläsliga namnteckningar det finns inga namnförtydliganden.Under namnteckningerna står det bara en adress samma för båda.När jag söker på adressen får jag ingen träff. Nu till min fråga kan det anses vara ett formfel och kan jag därmed klandra testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring testamente och dess formkrav finns i Ärvdabalken (ÄB).

Formkraven som har att göra med vittnena är att det krävs att de två vittnena tillsammans med testatorn undertecknar testamentet med deras namnteckningar och att de är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Om så inte är fallet så är inte formkraven för upprättande av testamente uppfyllda. Om inte formkraven är uppfyllda kan testamentet ogiltigförklaras. (13 kap. 1 § ÄB). Det kan göras genom att du som arvinge gör en klandertalan. Det måste dock ske inom sex månader från det att du delgavs testamentet, annars går klanderrätten förlorad (14 kap. 5 § ÄB).

Det är svårt för mig att bedöma rakt av om det här kan vara ett formfel eftersom det får bedömas i varje enskilt fall och genom att undersöka testamentet. Det finns dock inget krav på att vittnena måste anteckna eller uppge exempelvis namnförtydligande eller hemvist men lagen rekommenderar att så bör ske (10 kap. 2 § ÄB). Detta utgör dock inga formkrav utan är endast praktiska råd och ett testamente är giltigt även om vittnena inte uppgett sådan information. Däremot används regeln som bevisningsregel och vittnena bör lämna vissa uppgifter för att det underlättar bevisningen för att testamentet har upprättats på korrekt sätt. Att det inte finns några sådana uppgifter talar därför till din fördel rent bevisningsmässigt. Regeln innebär också att bevisbördan för att formkraven är uppfyllda ligger på den som påstår att så är fallet.

Eftersom det finns namnteckning från två vittnen och då det inte finns något krav på namnförtydligande är det inte säkert att otydligheten i namnteckningarna räcker för att testamentet ska kunna ogiltigförklaras.
Om signaturerna är så pass otydliga att det inte alls går att kontrollera vem som faktiskt bevittnat testamentet så är det dock möjligt att formkraven inte anses uppfyllda, men det beror helt på hur pass otydligt det är och jag kan därför tyvärr inte ge dig ett rakt svar. Det finns alltså en möjlighet att det skulle kunna betraktas som formfel och du har som arvinge en möjlighet att klandra testamentet och försöka få det ogiltigförklarat.

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2381)
2020-02-24 Hur ska ett testamente bevittnas?
2020-02-24 Kan man begränsa framtida efterarv som erhålls med fri förfoganderätt?
2020-02-23 Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (77319)