Testamentestolkning

2016-09-04 i Testamente
FRÅGA
Vi är sambo sedan 12 år och äger halva bostaden var. Det finns ett testamente där min sambo ger mig nyttjanderätten till hans del vid bortgång. Detta skrevs under tiden vi bodde i vår förra bostad som också ägdes av oss båda (halva var). Måste vi nu skriva nytt testamente med nya adressen eller fungerar testamentet som det är skrivet ändå? Vi har båda barn i tidigare äktenskap.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Initialt vill jag påpeka att ett definitivt svar inte kan ges då jag inte har tillgång till testamentet. Men några synpunkter kan lämnas:

Vid testamentestolkning är det testatorns vilja som är det avgörande, se Ärvdabalken 11 kap 1§. Vad som utgör testators vilja är långt ifrån självklart i många fall. Det faktum att ägandeförhållandena är desamma som då testamentet skrevs talar för att testamentet fortfarande är gällande. Det finns inget som antyder att testatorns vilja har förändrats sedan testamentet upprättades, även fast det rör sig om en ny bostad.
Ändock är min starka rekommendation att upprätta ett nytt testamente för säkerhetens skull, särskilt om den gamla adressen framgår av testamentet. Detta eftersom att andra intressenter, se Ärvdabalken 23 kap, vid ett framtida arvskifte kan komma att påstå att testatorn menat att nyttjanderätten endast skulle avse den gamla bostaden. För att undvika framtida komplikationer bör alltså ett nytt testamente upprättas, där det klart framgår att testators vilja är att du ska ha en oklanderlig nyttjanderätt till den gemensamma bostaden.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett formenligt testamente är ni varmt välkomna att vända er till oss på Lawline för vidare hjälp. Vi finns tillgängliga på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mailadressen info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88254)