Testamentes innehåll

2016-06-30 i Testamente
FRÅGA
Min mor har skrivit ett testamente och jag undrar hur innebörden i det kommer att utläsas och värderas vid en kommande boupptäckning?Testamentet lyder:Ort DatumTestamenteJag förnamn efternamn bestämmer härmed att min dotter ska [utpekat legat], värde X kr. och att min son fått [utpekad egendom] som förskott på arv.Resterande delen av min kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan dem. Vad mina barn ärver ska vara deras enskilda egendom.Namnunderskrift
SVAR

Hej och tack för din fråga. Jag har ändrat lite i din text så den inte ska gå att identifiera.

Det testamentet säger är att testators dotter ska få en utpekad egendom, och att testators dotter tidigare fått specifik egendom och att det ska räknas som förskott på arv. Det kommer innebära att dottern får den utpekade egendomen, och att sonens förskott på arv kommer räknas av från hans arvslott/laglott.

Sedan ska resterande egendom fördelas lika mellan testators son och dotter.

Så länge testamentet inte kränker någondera barns laglott, så finns inga hinder mot testamentet. Om det kränker laglott så måste den bröstarvinge som berörs begära jämkning av testamentet, annars står det sig ändå.

Vad gäller de värden som testator uppgett att egendomen som dottern ska ha är värd så är den inte avgörande. I en bouppteckning kommer egendomen värderas, och är det äkta värdet ett annat än det som angetts i testamentet används det korrekta värdet.

Hoppas att det var svar på din fundering.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2640)
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85315)