Testamentes innehåll

Min mor har skrivit ett testamente och jag undrar hur innebörden i det kommer att utläsas och värderas vid en kommande boupptäckning?

Testamentet lyder:

Ort Datum

Testamente

Jag förnamn efternamn bestämmer härmed att min dotter ska [utpekat legat], värde X kr. och att min son fått [utpekad egendom] som förskott på arv.

Resterande delen av min kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan dem. Vad mina barn ärver ska vara deras enskilda egendom.

Namnunderskrift

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Jag har ändrat lite i din text så den inte ska gå att identifiera.

Det testamentet säger är att testators dotter ska få en utpekad egendom, och att testators dotter tidigare fått specifik egendom och att det ska räknas som förskott på arv. Det kommer innebära att dottern får den utpekade egendomen, och att sonens förskott på arv kommer räknas av från hans arvslott/laglott.

Sedan ska resterande egendom fördelas lika mellan testators son och dotter.

Så länge testamentet inte kränker någondera barns laglott, så finns inga hinder mot testamentet. Om det kränker laglott så måste den bröstarvinge som berörs begära jämkning av testamentet, annars står det sig ändå.

Vad gäller de värden som testator uppgett att egendomen som dottern ska ha är värd så är den inte avgörande. I en bouppteckning kommer egendomen värderas, och är det äkta värdet ett annat än det som angetts i testamentet används det korrekta värdet.

Hoppas att det var svar på din fundering.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning