Testamentes giltighet vid avlidna vittnen

2016-09-14 i Testamente
FRÅGA
Är ett testamente giltigt även om de som bevittnat det är döda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att två vittnen samtidigt närvarar vid tidpunkten då testatorn undertecknar testamenteshandlingen, detta regleras i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (här). Denna typ av testamente kallas för ordinärt testamente.

Giltigheten av ett testamente riskeras inte av att en eller båda vittnena avlider. Således är ett testamente giltigt i samma grad, oberoende om vittnena fortfarande är i livet eller ej.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84255)