Testamentes giltighet och ogiltighet

Min far gick bort i en kortare tids sjukdom. Hans nya fru fick honom att skriva under ett testamente endast sex dagar innan han gick bort, där han testamenterar allt till henne. Då de bor långt bort, hade varken jag eller min syster möjlighet att vara där ofta. Men vi var där båda två ca en månad innan han avled, och redan då var han så kraftigt medicinerad att han sällan var vid riktigt medvetande mer än en halvtimma åt gången, där han viste var han var, eller vilka som var där. Min fråga är, gäller ett testamente om arvlåtaren troligtvis var kraftigt påverkad av morfin och knappt medveten när han skrev på det? Testamentet är bevisligen inte skrivet av honom själv. Det är ett universielt papper, där någon fyllt i fars namn och uppgifter för hand, i ett annars maskinskrivet ark, endast namnteckningen är fars.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Först vill jag beklaga din fars bortgång.
Frågorna kring testamentet får man vända sig till Ärvdabalken för att få svar på. Du skriver inget om huruvida testamentet var bevittnat, men för att ett testamente ska vara giltigt ska det enligt 10 kap. 1 § vara skriftligt, underskrivet av testator och bevittnat av två testamentsvittnen som också skrivit under. Dessa testamentsvittnen ska vara samtidigt närvarande, och endera bevittna när testator skriver under testamentet eller att testator vidkänns sin underskrift (alltså att det är han som skrivit under) och de ska även veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena får inte vara testamentstagare, under 15 år eller för nära släkt med testator och inte heller testators gode man/förmyndare/förvaltare (10 kap. 5 §). 

I nödfall kan formkraven ovan frångås (se 10 kap. 3 §), och man kan avge ett muntligt testamente, då inför två samtidigt närvarande testamentsvittnen som uppfyller kravet enligt ovan, eller så kan ett skriftligt testamente som är undertecknat av testator gälla trots frånvaron av vittnen. För att nödtestamente ska godkännas ska testator varit förhindrat av sjukdom eller nödfall att upprätta ett formriktigt testamente. 

Är formkraven inte uppfyllda enligt någon av ovanstående är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 §). Ett testamente är heller inte giltigt, även om det uppfyller formkraven, om det upprättas av en person som är under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 §). Till psykisk störning räknas enligt lagen även förvirring som till exempel senilitet. En tredje ogiltighetsgrund är om någon endera tvingat testator att upprätta testamentet, eller om någon förmått testator att upprätta testamentet "genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning" (13 kap. 3 §).

Om du anser att din far inte var i stånd att upprätta ett testamente på grund av medicineringen etc, så måste du i egenskap av arvinge väcka klandertalan vid tingsrätten inom sex månader från det att testamentet delgavs arvingen (14 kap. 5 §). Det blir då en bevisfråga för domstolen, som måste försöka avgöra vilket tillstånd din far var i när testamentet upprättades. Är testamentet inte formriktigt är det "automatiskt" ogiltigt. Du och din syster bör även begära jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 4 §. Om din far testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap till sin nya fru kränker testamentet er laglott enligt 7 kap. 1 §. Laglotten är hälften av arvslotten (se 2 kap. 1 §), dvs hälften av vad ni skulle ha ärvt om inget testamente funnits. Som bröstarvingar ärver ni er far i första arvsklassen (2 kap. 1 §) och då ni är särkullsbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt vid er fars död (3 kap.1 §)

Då det är såpass mycket frågetecken kring om det verkligen är din fars vilja som uttrycks i testamentet, inte minst med tanke på att någon annan verkar ha skrivit en del av texten, och som du märker är det en rad lagparagrafer som ev. kan vara aktuella. Min rekommendation är att du tar hjälp av en erfaren jurist med hur du ska gå vidare. Här kan du boka tid hos Familjens Jurist, en av Lawlines sponsorer och som är specialiserade på familjejuridiska frågor bl.a. av den här arten.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”