Testamenterat till vårdgivare m.m.

Hej.

Tillhör jag 3dje arvsklassen? Avliden gift men inga barn. Hans morbror var kusin med min mormor. Vet att inte kusiner ärver.

Men kan ändå instadaätten gå över till oss.

Hela kvarlåtenskapen på flera miljoner är testamenterat till en kvinna som var bekant med dem. Kan vara så att hon har arbetat hos paret som vårdanställd.!!

Är det en sorts jävsituation tycker jag att allmänna arvsfonden ska få det stora arvet.

Om inte jag (vi) kommer i fråga.

Jag tror att kvinnan som var född på 20-talet är avliden sedan några månader.

Hur långt tillbaka kan arvskiftet bestridas?

mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillhör du tredje arvsklassen?

Det stämmer att du inte tillhör någon av arvsklasserna, och du har därför inte rätt till något arv eftersom att endast de som är del av arvsklasserna ärver såvida en inte omnämns i ett testamente (2 kap. 4 § ärvdabalken, jämför med 2 kap. 1-3 § ärvdabalken).

Är det en jävsituation ifall arvtagaren har arbetat som vårdanställd hos paret?

Det finns inget uttryckligt förbud i ärvdabalken mot att en vårdtagare testamenterar till en vårdgivare. Däremot kan testamentet möjligtvis ändå förverkas om kvinnan har arbetat hos dem som vårdanställd, eftersom vårdtagarna kan ansetts ha varit i en beroendeställning till vårdgivaren (15 kap. 2 § ärvdabalken). Det är dock en fråga som behöver bedömas med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Om det skulle bedömas att vårdgivare har utnyttjat vårdtagarnas beroendeställning så ska arvet ges ut såsom att vårdgivaren inte fanns med i bilden (15 kap. 4 § ärvdabalken).

Det skulle även kunna tänkas att det rör sig om någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ärvdabalken. Eftersom endast arvtagare kan klandra ett testamente på grund av dessa grunder och klander måste göras inom sex månader efter att en arvtagare tagit del av testamentet (14 kap. 5 § ärvdabalken), så är det inte relevant i just detta fall.

Arvskifte är ej relevant för frågan

Arvskifte är en uppdelning av den avlidnes tillgångar som göras av dödsbodelägarna oberoende av testamente/arvsförhållandena och är därför inte relevant för just den här frågan (23 kap. ärvdabalken).

Sammanfattning

Ni tillhör ingen av arvsklasserna och omnämns såvitt jag förstår inte i testamentet, och har därför inte rätt att ärva från den avlidne. Däremot kan det tänkas vara så att kvinnan som omnämns i den avlidnes testamente har utnyttjat den avlidnes beroendeställning om kvinnan var vårdanställd hos den avlidne. Detta kan i sånt innebära att kvinnan har förverkat sin rätt till testamentet och i sånt fall kan ni hävda att hon inte skulle ha ärvt någonting hos tingsrätten. Dessa pengar skulle dock som sagt inte gå till er eftersom ni inte är arvingar till den avlidne.

Hoppas att ni är nöjda med svaret på er fråga!

Tim AxellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning