Testamentera vidare egendom vid bodelning

2017-03-31 i Testamente
FRÅGA
Två personer är gifta; inget äktenskapsförord föreligger - det finns enskilda egendomar. Maken har varit gift innan och har två barn från detta äktenskap. Makan har inga bröstarvingar. Makan äger (50%) ett företag tillsammans med sin bror. Kan makan testamentera bort till syskonbarnen hennes enskilda egendomar? Kan makan testamentera bort hennes ägande till sin bror eller går detta ägande in i bodelningen?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att makan har enskild egendom enligt 7 kap 2§ i äktenskapsbalken. Det som utgör enskild egendom kan ha uppkommit på flera sätt, däribland genom arv eller äktenskapsförord. I ditt fall skriver du dock att inget äktenskapsförord föreligger så jag antar att den enskilda egendomen har uppkommit genom arv eller gåva. När äktenskapet upplöses så ska en bodelning ske, 9 kap. 1 § ÄktB. Den enskilda egendomen undantas då från bodelningen. Det är alltså enbart giftorättsgods som tas med i bodelningen. Den enskilda egendomen påverkar alltså normalt inte bodelningen. Det är därav okej att makan testamenterar iväg den enskilda egendomen till hennes syskonbarn.

Som utgångspunkt brukar man dela giftorättsgods lika mellan makarna, enligt 11 kap. 3§. Det framgår inte om hennes andel i bolaget är giftorättsgods eller enskild egendom. Men eftersom det inte nämns något om detta, så utgår jag ifrån att det är giftorättsgods. Då bolaget är giftorättsgods så ska det ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Värdet av hennes andel i företaget ska då delas lika mellan makarna. Först efter att bodelningen har skett kan hennes del av giftorättsgodset testamenteras vidare. Om företaget är enskild egendom finns det inget förhinder att testamentera sin andel till sin bror.

Jag vill slutligen bara säga att makan bara kan testamentera iväg din egendom om det inte inskränker makens rätt enligt ärvdabalkens 3 kap. 1§ st.2. Här står det att maken ska så långt som möjligt inte få ut mindre än fyra gånger prisbasbeloppet. Detta belopp ändras varje år men år 2017 ligger det på 44 800 kronor.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag försöka förtydliga eller utveckla mitt svar.


Mvh,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95746)