FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente28/09/2016

Testamentera pengar till barn och dennes föräldrar

Hej!

Jag är gift och har två barn, varav det ena är myndigt och särkullebarn, och det andra är omyndigt och gemensamt. Till dessa två barn sparar jag pengar på två separata konton i mitt namn.

Jag har äktenskapsförord på all egendom.

Jag vill nu försäkra mig om att behållningen på de två kontona tillfaller respektive barn vid mitt frånfälle, och att båda barnen får tillgång till pengarna med en gång. Utöver dessa konton vill jag testamentera 40% till respektive barn och 10% till barnens fäder.

Räcker det att upprätta ett testamente där jag anger detta? Avsikten är att det myndiga barnet skall få mer pengar än det omyndiga, och att det skall vara så oberoende av hur mina tillgångar i övrigt ser ut eller fördelas.

Om jag har 1000kr på konto A avsatt för myndiga barnet, och 100kr på konto B avsatt för omyndiga barnet, och har 10000 i övriga tillgångar vill jag att fäderna skall få 1000kr var, barnen 4000kr var och myndiga barnet de 1000kr på hans konto och omyndiga barnet de 100kr på hennes konto.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

Ja, du kan skriva ett testamente med dessa önskemål. Som jag ser det finns det inget som hindrar att ett sådant testamente blir giltigt. Det kränker ingen laglott och makes rätt till arv kan testamenteras bort.

Behöver du hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan vi på Lawline bistå dig genom vår avtalstjänst, se här angående testamente.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Hittade du inte det du sökte?