Testamentera med full äganderätt

Vi är ett gift par utan barn. Skrivit testamente .

Att den som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Den efterlevande av oss skall ha rätt att genom nytt eget testamente förordna om kvarlåtenskapen.Frågan är om den sist efterlevande har all rätt att skriva till vem den känner för

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom ingen av er har några barn så har ni inte några brsötarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom ni inte har några bröstarvingar så kan ni fritt testamentera all er egendom. Eftersom att ni vill att ert inbördes testamente ska innebära att den av er efterlevande kan förordna om kvarlåtenskapen fritt så måste det framgå att den av er som överlever den andra ska få kvarlåtenskapen med full ägande rätt. Det är fullt möjligt att göra ett sådan förordnande och då får den sist efterlevande helt fritt förfoga över kvarlåtenskapen.

Det finns vissa formkrav för testamenten. Dessa måste upprättas skriftligen med två vittnen och ni ska underteckna testamentet i deras närvaro. De ska också vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dessutom ska vittnena underteckna testamentet enligt 10 kap 1 § ÄB. Det finns vissa undantag för vilka som får vara vittnen enligt 10 kap 4 § ÄB. Dessa är personer under 15 år eller personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte vet vad det rör sig om. Ni kan inte heller vara vittnen till varandras testamenten och inte heller era närmsta släktingar, den ni testamenterar till eller någon av dennes närmaste släktingar.

Vidare är det viktigt att formuleringarna i testamentet ni skrivit är korrekta. Om ni är osäkra på om det testamentet ni har är tillräckligt tydligt och vill ha hjälp att skriva ett nytt korrekt juridiskt testamente kan ni enkelt få det genom vår avtalstjänst här. Det är alltid möjligt att återkalla det testamente ni redan skrivit enligt 10 kap. 5 § ÄB. Detta kan t ex ske genom att ni förstör testamentet eller skriver en återkallelse på det.

Hoppas det var svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning