FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente24/07/2018

Testamentera lägenhet

Hej, mina svärföräldrar har köpt en lägenhet till sin son men han står ju som ägare av den för att den inte får hyras ut i andrahand. Men går det på något sett testamentera el. liknande så att lägenheten tillfaller dem om det händer något? Så de inte sitter med ett lån utan täckning? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 9 kap. 1 § Ärvdabalken framgår det att varje person som fyllt 18 år har rätt att genom testamente bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin bortgång. Testamentsrätten innebär att en person fritt kan testamentera vad som helst av sin egendom och till vem som helst. Dock kan ett testamente i sin tur både klandras och jämkas och på så sätt inte få den fulla effekt som testatorn önskade, men rätten att testamentera finns alltid. Det är därmed fullt möjligt för dina svärföräldrars son att testamentera sin lägenhet till dem. Något som dock kan vara värt att tänka på är att ifall det rör sig om en bostadsrättslägenhet behöver den nya ägaren (i detta fall dina svärföräldrar) vara eller antas som medlemmar i bostadsrättsföreningen för att få utöva bostadsrätten (se 6 kap. 1 – 2 §§ Bostadsrättslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare