Testamentera bort enskild egendom enligt äktenskapsförord

FRÅGA
Vi har ett äktenskapsförord som säger att aktieinnehav är enskild egendom. Kan vi upprätta ett testamente där den överlevande parten ärver detta aktieinnehav trots att det enligt äktenskapsförordet är enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är inget problem att testamentera bort egendom som genom ett äktenskapsförord är enskild. Ett äktenskapsförord reglerar endast vilken egendom som ska ingå i en bodelning mellan makarna. Egendom som är enskild hålls utanför bodelningen. När ett äktenskap upplöses genom dödsfall sker normalt en bodelning. Den enskilda egendomen kommer då inte ingå i bodelningen utan blir en del av den avlidnes kvarlåtenskap.

Hur kvarlåtenskapen sedan fördelas har äktenskapsförordet ingen inverkan på. Efter bodelningen har äktenskapsförordet så att säga spelat ut sin roll. Det är alltså helt ok att testamentera bort egendom till din fru trots att den enligt ert äktenskapsförord ska vara enskild.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85571)