Testamenten skrivna utomlands

Hej,

min pappa har precis gått bort och det visade sig att han i sitt testamente 2002 testamenterade all kvarlåtenskap till min styv mamma ( de var gifta) och bosatt i USA (Georgia), (När testamentet skrevs hade han två minderåriga barn dessutom).

Pappa blev Amerikansk medborgare 2009 och var alltså enbart Svensk medborgare när testamentet skrevs.

- Är testamentet fortfarande giltigt?

- Är det svensk eller Amerikansk lag som gäller nu?

- vad innebär det?

Tack så mycket på förhand!

/ Emma

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att besvara era frågor kommer mitt svar delas upp i vilket lands lag som gäller och huruvida testamentet är giltigt. Svaret på er fråga är dessvärre ganska komplicerad trots att jag försökt att lägga upp det så pedagogiskt som möjligt. Skulle det därmed vara något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Slutligen förstår jag det som att er far bodde i USA när han skrev testamentet.

Svensk lags tillämplighet:

I och med Sveriges medlemskap i EU får man i internationella situationer som dessa vända sig till EU:s regelverk för att bestämma vilket lands lagstiftning som gäller. Den aktuella förordningen från EU heter "nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg" (hädanefter arvsförordningen).

Enligt artikel 25 i arvsförordningen så ska den lag som hade varit tillämplig i det fall testatorn avlidit samma dag som denne skrev testamentet tillämpas. Således måste det klargöras om svensk eller amerikansk lag hade tillämpats i det fall er far avlidit samma dag som han skrev testamentet. Eftersom din far bodde i USA men var endast medborgare i Sverige, så måste hans hemvist bestämmas för att avgöra vilken lag som hade tillämpats. Notera här att hemvist inte innebär var personen bor, utan till vilket land personen har starkast koppling till. Här tar man hänsyn till bl.a. hur länge personen bott i landet, var dennes familj bor och var personen jobbar. Utan att veta allt kommer jag fortsättningsvis att utgå från att er fars hemvist vid år 2002 var Sverige med hänsyn till er familjesituation och medborgarskapet. Således är det svensk lag som är tillämplig enligt artikel 25 arvsförordningen.

Testamentets giltighet:

Bestämmelserna kring testamenten återfinns i 9. kap ärvdabalk (hädanefter ÄB). Vad som dock skulle kunna ha jämkat detta testamente återfinns i 7 kap. 3 § ÄB. Denna bestämmelse avser bröstarvingars rätt till laglott och ett testamentet kan alltså jämkas om någon bröstarvinge enligt testamentet skulle bli utan sin laglott, vilket är fallet här. Denna begäran måste dock framföras inom 6 månader efter det att bröstarvingen blivit delgiven testamentet, vilket inte är fall här.

Avslutning:

Det är alltså svensk lag som är tillämplig och testamentet är giltigt så som det skrevs 2002 eftersom inga invändningar gjordes inom 6 månader efter delgivandet.

Hoppas ni känner att er fråga har besvarats och stort lycka till i framtiden.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning