Testamente vid sambors skilsmässa

2021-04-20 i Testamente
FRÅGA
Min syster flyttade in till sin sambos bostadsrätt som han köpte tjugo år sedan. Han har testamenterat bostadsrätt till henne många år sedan. De har inga barn och inte heller särkullbarn. Hon tänker flytta ut för att ibland kommer de inte överens. Om han inte återkallat sitt testamente ,är testamentet fortfarande giltig om hon byter adress och de inte är längre sambo? Det står bostadsrätt adress i testamentet. Gäller testamentet om han dör även efter hon flyttat ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga uppfattar jag det som att din syster och hennes sambo skiljer sig i samband med att hon flyttar ut. Ifall detta inte stämmer får du gärna kontakta Lawline på nytt.

Från och med 18 års ålder föreligger en rättighet att upprätta testamente (9 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). För ett testamente att vara giltigt så ska det upprättas skriftligen med två vittnen, där både testatorn och vittnena skriver under (10 kap. 1 § ÄB). Har testamentet skrivits enligt formkraven är det enligt huvudregeln giltigt.

Ett testamente ska tolkas efter den avlidnes vilja. Beträffande skilsmässa så innebär det att det föreligger en presumtion för att testamentet ska bli utan verkan om det testamenterats när parterna är sambos och de skilt sig innan den ena sambons död (11 kap. 8 § ÄB). Eftersom din syster och hennes sambo skilt sig så föreligger därmed en presumtion för att hon inte längre är arvtagare. Testamentet är i sådana fall inte längre giltigt.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96521)