Testamente - testators vilja

2016-09-05 i Testamente
FRÅGA
Har jag rätt att fördela mina pengar som jag vill så länge jag lever,har upprättat ett testamente men det gäller väl först efter min död?Har någon i efterskott rätt att komma med efterkrav?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Om du upprättar ett testamente enligt ÄB 10:1 och testamentet uppfyller formkraven i bestämmelsen (det ska vara skriftligt och med två vittnen) ska de efterlevande ta hänsyn till din vilja.

Det stämmer att testamentet gäller först efter din död. Om du efterlämnar dig barn har de rätt till sina laglotter enligt ÄB 7:3, trots att du valt att testamentera dina tillgångar till någon annan. I övrigt ska testamentet tolkas så det överensstämmer med testatorns vilja.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)