Testamente som utesluter bröstarvinge mm

2015-02-26 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag är Torgnys fru. Här kommer min fråga:Min far gifte om sig, efter min mors död. Han har upprättat ett testamente tillsammans med fru nr 2 (D). Jag har två helsyskon (K och O). Fars fru nr 2 (D) hade två barn; en flicka (U) och en pojke (B). (B) var gift med sin fru (B-M) och hade två barn (M och M). Därefter skilde sig (B) och (B-M). Därefter dog (B).I testamentet har min far och (D) bl.a. skrivit:"All kvarlåtenskap ska med lika delar fördelas på våra respektive barn (K), (O), jagsjälv, (U) och (B-M) med en 1/5:del vardera"Fråga nr 1: (B-M) är ju svärdotter till (D), inte barn. Hon kan förstås ärva ändå, om hon står med i testamentet. Men hur är det med hennes barn? De är väl bröstarvingar? Blir kvarlåtenskapen delad på 6 delar?Fråga nr 2: Vilken kvarlåtenskap är det som ska delas? Detta testamente skrevs 2007. Därefter har (D) dött - 2008. Därefter har min far ärvt pengar efter två ogifta syskon, de dog båda år 2009. Tack för svar!Kerstin Bergstrand
SVAR

Hej och tack för att du frågar oss på Lawline!

Jag besvarar dina frågor en i taget, de båda gäller regler om arv som hittas i ärvdabalken (ÄB, se här)

Fråga 1
Precis som du skriver kan B-M genom testamentet ärva trots att hon inte är bröstarvinge till varken din far eller D. Hennes barn är däremot mycket riktigt bröstarvingar. Om kvarlåtenskapen fördelas enligt testamentet så kränks deras arvsrätt, de får ju inte ut någonting. Som bröstarvinge har man rätt att kräva sin laglott (se ÄB 7 kap 1 §). Denna laglott räknas ut genom att om B, barnens far, varit i livet hade hans laglott varit 1/4 av D:s kvarlåtenskap (dvs hälften av hans arvslott). M och M får därmed dela på den laglotten vilket innebär att de har rätt till 1/8 var av D:s kvarlåtenskap.

Vad innebär detta då i praktiken? Det hela beror lite på hur testamentet ser ut. Arvingar som vill klaga på ett testamente, påkalla jämkning som det heter, måste nämligen göra det inom sex månader från det att de delgivits testamentet (ÄB 7:3 3 st). Så som jag tolkar det hela dog D för cirka sju år sen och M och M har som bröstarvingar inte påkallat jämkning för att få ut sin laglott. Hade de gjort det så hade de tilldelats 1/8 var av D:s kvarlåtenskap. Jag antar att testamentet trädde i kraft vid D:s död och att samtliga arvingar då delgavs. I så fall kommer inte M och M att ärva någonting vid din fars bortgång.

Fråga 2
Om inte din far vidtar några åtgärder kommer enligt testamentets lydelse all kvarlåtenskap delas lika på så vis som anges. Det är dock som så att efter D:s död har din far med största sannolikhet ärvt eller tagit över hennes tillgångar (ÄB 3:1). En del av dessa har han fått med full äganderätt och en del med fri förfoganderätt. Den del som han har fri förfoganderätt över kan han spendera som han vill men inte testamentera bort. Den del han ärvt med full äganderätt kan han däremot testamentera bort om han vill. Till den egendom som din far innehar med full äganderätt räknas även de pengar han ärvt 2009 från de två ogifta syskonen. Denna egendom kommer ingå i den kvarlåtenskap som fördelas enligt testamentet, om inte din far författar ett nytt testamente (vilket vi på Lawline kan hjälpa dig med, klicka på "testamente" skrivet i blått).

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81859)