Testamente skriven i utlandet som kränker laglotten?

Vår far har gjort testamente i Malaysia där han helt utesluter oss barn i Sverige !

Står klart å tydligt om vi Bestrider testamentet mister vi omedelbart all hela sin rätt ti arv ??

Innebär detta att vi absolut inte kan påverka detta ??

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av 1 § första stycket Lag (2015:417) om arv i internationella situationer att så länge en person är svensk medborgare tillämpas de svenska reglerna i ärvdabalken (ÄB). I och med att den svenska lagen tillämpas har ni som bröstarvingar en absolut laglottsskydd som inte kan falla bort, ens om er far testamenterar om det.

Laglotten innebär 50% av arvslotten, dvs. det som skulle ha tillfallit er i dess helhet om man inte hade testamenterat bort det. Som huvudregel ärver bröstarvingarna i första hand (förutsatt att en make inte finns med i bilden, då aktualiseras makens arv genom så kallad fri förfoganderätt, dvs att denna "tar över" bröstarvingarnas arv så länge denna lever och kan då fritt förfoga över den).

Regler kring arv och testamente kan vara ytterst komplicerade där många olika faktorer spelar stor roll för utgången. Min största rekommendation är att ni tar hjälp av en jurist som specialiserar sig just inom familjerätt.

Ni kan även ta kontakt med någon av våra duktiga jurister på Lawline här.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning