Testamente, sekundosuccession

2019-04-22 i Testamente
FRÅGA
Hur kan man skriva ett förtydligande i ett gammalt testamente? I vårt testamente står det: Den av oss, som överlever den andre skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, av vad slag den vara må.Eftersom jag fått lite olika svar på vilka stora konsekvenser det kan få för våra gemensamma barn respektive ett särkullsbarn, om man ärver med full äganderätt eller med fri förfoganderätt, så skulle vi vilja göra tillägget att testamentet ska gälla med fri förfoganderätt.Hur kan vi skriva då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns två successionsformer; arv och testamente. Din fråga rör testamente, varvid ärvdabalken är tillämplig.

Om testamentet som ni har upprättat innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, innebär det att någon sekundosuccession inte ska förekomma och att således den avlidnes arvingar inte har efterarvsrätt. Då kommer den efterlevande makens arvingar att erhålla all kvarlåtenskap.

Min rekommendation är därför att ni är tydliga i ert förordnande. Det vore bra om ni tillägger att den överlevande maken erhålla den avlidna makens egendom med fri förfoganderätt. Ett tips är att söka upp mallar på Google för att se hur ett testamente kan vara utformad.

Att ha i åtanke är att testators vilja utgör utgångspunkt vid tolkning av testamente, vilket innebär att man söker testators vilja bakom förordnandet. Även om ett testamente innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, men det därefter finns ett förordnande om vad som ska ske efter båda makas död, innebär det att testamentet ska tolkas så att den efterlevande maken har fri förfoganderätt avseende den avlidne makens egendom.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2182)
2019-07-18 Klander av testamente
2019-07-17 Inbördes testamente mellan sambor
2019-07-17 Testamentera till syskonbarn
2019-07-16 Kallelse, och klandra testamente

Alla besvarade frågor (71154)