Testamente - orubbat bo, särkullbarn, laglott

Min man har skrivit ett eget bevittnat testamente.

Där det står det att jag ska sitta i orubbat bo

alltså fri förfoganderätt.

och att hans särkullsbarn bara få ut sin laglott. Är detta juridiskt riktigt??

Lawline svarar

Hej

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB) vilka du kan läsa (https://lagen.nu/1958:637)

Gällande ett testamente så finns det ingenting i lagen som säger att man inte själv kan skriva ett testamente, även om det finns många fördelar med att överlåta utformandet av testamentet till en jurist.

De enda kraven som lagen uppställer är att att man ska vara över 18 år när man undertecknar testamentet, och att det ska ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Den testamentet avser och vittnena ska skriva under testamentet. Vittnena till testamentet bör även ange sitt yrke och sin hemvist vid sin namnteckning. Detta följer av 9 kap 1 § ÄB och 10 kap 1-2 §§ ÄB.

Gällande vittnena finns också en regel om att man inte får bevittna ett testamente där man själv eller någon närstående ska få del av det som fördelas genom testamentet, detta följer av 10 kap 4 § 2 st ÄB.

Gällande innehållet i testamentet så kan han testamentera bort all kvarlåtenskap till dig om han skulle vilja, men hans barn har rätt att få ut sin laglott om de så önskar genom att jämka testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB, men här har han reglerat att barnen ska få ut sin laglott redan genom testamentet vilket gör att 7 kap 2 § ÄB aktualiseras där det står att de barnen fått genom testamentet ska de avräkna på sin laglott, och har de fått sin laglott genom testamentet har de alltså ingen rätt att jämka testamentet för att få ut mer utan de har genom testamentet redan fått sin lagliga rätt till arvet genom sin pappa genom laglotten.

Han kan alltså utforma testamentet på de sätt som ni beskrivit, observera dock formkraven för ett testamente jag skrivit ovan som krävs för att det ska vara giltigt.

Jag hoppas att jag med detta besvarat era frågor. Har ni fler frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på Lawline igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning