Testamente om att få ärva efter försäljning av fast egendom

Hej,

Jag och min bror är särkullbarn i ett dödsbo. Slutredovisningen av dödsboet är klart och det står att vi har ett latent anspråk på andelen av fastigheten i dödsboet efter efterlevande maka. Nu har efterlevande maka sålt huset. I testamentet efter min far står det "Vid försäljning av den fasta egendom som hustrun ärver efter mig skall arvskifte ske, varvid mina bröstarvingar skall tilldelas sin arvslott". Så nu vill vi ha vår arvslott och undrar om vi har rätt till den tack vare det som står i testamentet och hur vi gör för att gå vidare?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente måste uppfylla vissa specifika krav som stadgas i 10 kap 1-2 §§ Ärvdabalken (ÄB) så att det är giltigt. Det handlar bl.a. om att det ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Jag utgår i det här fallet att dessa krav är uppfylla.

Det innebär att testamentet ska följas i enlighet med 11 kap 1 § ÄB. Enligt 12 kap 1 § ÄB ska egendom som tillfaller efterlevande make men dess rätt upphört, tillfalla nästa arvinge i enlighet med 3 kap ÄB om inte något annat stadgats i testamente. I det här fallet ska efterlevande make endast ärva egendomen fram till att egendomen avyttras. När egendomen sedan avyttras ska barnens arvslott tillfalla dem. Testamentet ska alltså följas och barnen har rätt till sin arvslott i enlighet med testamentet.

Enligt 14 kap 4 § ÄB ska testamentet delges arvingarna. Vid en sådan delgivning kan arvingarna välja att godkänna testamentet. Det finns en möjlighet att klandra testamentet inom 6 månader efter delgivningen enligt 14 kap 5 § ÄB. I det här fallet verkar det som att en delgivning redan har skett och testamentet har godkänts och någon klandertalan inte har lämnats in. Det innebär alltså att testamentet ska följas och är giltigt. Testamentet ger er således en rätt att få ut försäljningsvärdet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning