Testamente och syskons rätt till arv

2016-06-29 i Testamente
FRÅGA
Jag är inte gift och har inga barn. Mamma lever, pappa är avliden. På pappas sida finns ett helsyskon och tre halvsyskon. Att mamma får sin del om jag avlider är helt okey, men den andra hälften vill jag kunna dela ut som jag vill. Har syskon rätt till att ärva mig eller kan jag göra dom helt arvslösa? Kan jag skriva ett testamente och dela ut den andra delen som jag vill?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom dina frågor handlar om arv och testamente, finns svaren på dessa reglerade i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt reglerna i ÄB 2 kap ska arvet efter en person fördelas enligt den legala arvsordningen. Arvsordningen delar in arvingarna i tre olika arvsklasser efter hur nära släkt arvingarna är med den avlidne. Arvingar i första arvsklassen (barn, barnbarn osv i rätt nedstigande led) har företräde till arvet framför arvingar i andra (föräldrar, syskon osv i rätt nedstigande led), som i sin tur har företräde till arvet framför arvingar i tredje arvsklassen (mor och farföräldrar, farbröder, fastrar, morbröder, mostrar).

I ditt fall innebär detta, vilket du berör i din fråga, att om du i nuläget skulle gå bort, skulle din mamma ärva hälfen av din kvarlåtenskap, medan den andra hälften skulle delas lika mellan ditt helsyskon och dina tre halvsyskon på din pappas sida.

Genom att upprätta ett testamente kan du dock sätta Ärvdabalkens regler ur spel. Då du inte har några bröstarvingar (barn eller barnbarn osv) är du helt fri att genom testamente bestämma vem som ska få ärva dig och hur mycket. Det är nämligen endast bröstarvingar som enligt lagen inte kan göras arvslösa då de alltid har rätt till sin laglott (hälften av vad dessa skulle ärva enligt Ärvdabalkens regler om inte ett testamente existerade). Detta framkommer av ÄB 7:3 och 7:1.

Med andra ord kan du i detta fall göra dina syskon helt arvslösa och ”dela ut den andra delen” precis som du själv önskar. Det ska också tilläggas att även den del som enligt Ärvdabalkens regler skulle tillfalla din mamma kan regleras genom testamente. Genom testamente kan du även göra henne arvslös, liksom bestämma att hon ska få ärva mer, mindre eller lika mycket som hon skulle tilldelas genom reglerna i Ärdvabalken.

Med utgångspunkt i vad som antyds att du vill uppnå i din fråga, rekommenderar jag dig att du upprättar testamente där du anger hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Vi på Lawline kan hjälpa dig HÄR att formulera testamentet så det får den juridiska betydelse som du önskar.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)