Testamente och syskons arvsrätt

2019-03-31 i Testamente
FRÅGA
Jag och min man är gifta och ingen av oss har några barn. Vem ärver oss om våra föräldrar är avlidna. Jag har en helsyster och en halvbror. Min man har inga syskon men har en halvsyster. Kan vi skriva ett testamente där endast min syster ärver mig och om hon också skulle avlida före mig så vill jag att hennes fyra barn ärver min kvarlåtenskap. Min man vill att hans två kusinbarn skall ärva honom när vi båda är avlidna. Går det att skriva ett sådant testamente ?MVHUndrande
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfördelning utan testamente

Först och främst kommer den av Er som överlever den andra att ärva hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). När ni båda avlidit kommer som huvudregel hälften av kvarlåtenskapen gå till den först avlidnes arvingar och den andra hälften till den senare avlidne makens arvingar (3 kap. 2 § ärvdabalken). Din del av kvarlåtenskapen kommer att fördelas så att din helsyster får tre fjärdedelar medan din halvbror endast får en fjärdedel (2 kap. 2 § ärvdabalken). Den del av kvarlåtenskapen som tillhör din makes arvingar kommer att gå helt och hållet till hans halvsyster (2 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken).

Effekten av ett testamente

Med hjälp av ett testamente kan ni nästan fritt fördela hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det enda ni måste ta hänsyn till är varandra. Ett testamente är inte giltigt till den del det innebär att den efterlevande maken har mindre än fyra prisbasbelopp kvar räknat med all dennes egendom. (3 kap. 1 § ärvdabalken). Utöver detta får ni testamentera bort hela eran kvarlåtenskap hur ni vill, alltså är det möjligt att göra som du beskrivit i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor angående arv eller testamenten får du gärna ställa en ny fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77577)