Testamente och särkullbarns arvsrätt

Hej. Jag och min make har skrivit testamente till förmån till varandra.( Fri förfoganderätt) Vi har bägge särkullsbarn. . Min make avled i oktober -17 och nu undrar jag om mitt testamente är inaktuellt. Makens barn vill ha ut sin arvslott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).


Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
I ÄB 10 kap 1§ anges vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Dessa formkrav är:

1) Testamentet ska upprättas skriftligt 2) Två vittnen ska närvara vid upprättandet av testamentet 3) Testatorn (den som upprättar testamentet) måste underteckna testamentet när vittnena är närvarande 4) Vittnena ska underteckna testamentet med sin namnteckning, och 5) Vittnena ska känna till att det är fråga om ett testamente, däremot behöver de inte känna till testamentets innehåll.

Eftersom jag inte vet om testamentet som du och din make skrivit uppfyller formkraven så har jag svårt att bedöma om ett giltigt testamente föreligger. Om testamentet uppfyller formkraven så anses testamentet vara giltigt.


Om testamentet är giltigt
Om testamentet som du och din man har skrivit är giltigt så ärver du din mans egendom med fri förfogande rätt, vilket innebär att du inte kan testamentera bort din mans egendom. Vidare innebär det att din mans egendom kommer tillfalla hans barn efter att du har avlidit. Med andra ord så får hans barn vänta på sin arvslott tills du dör. Dock har din mans särkullbarn alltid rätt att jämka testamentet och få ut sin laglott vid sin fars/din makes död, ÄB 7 kap 3§. Laglotten är hälften av arvslotten, ÄB 7 kap 1§.

Exempel: Om arvlåtaren avlider och efterlämnar 200 000 kr och två barn så beräknas arvslotten vara 100 000 kr för var och en av barnen. Om arvlåtaren har skrivit ett testamente där han angivit att X ska ärva all hans egendom så kan barnen jämka testamentet för att få ut sina laglotter. Barnens laglotter beräknas då vara 50 000 kr för var och en av dem. X ärver hälften av arvslotten, dvs. 100 000 kr.


Om testamentet är ogiltigt
Om testamentet som du och din man skrivit däremot är ogiltigt så ärver du som efterlevande make som huvudregel din mans egendom med försteg, ÄB 3 kap 1§ 1st. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel då efterlevande make inte ärver före särkullbarn, ÄB 3 kap 1§ 1st. Eftersom din man har särkullbarn så har de rätt att få ut sin arvslott efter sin far/din make omedelbart, dvs. före dig.


Sammanfattning
Om testamentet som du och din man skrivit uppfyller de formkrav som uppställs så anses testamentet vara giltigt. Om testamentet är giltigt ärver du din mans egendom med fri förfoganderätt och din mans särkullbarn får vänta på sin arvslott tills du dör. Dock har särkullbarnen rätt att få ut sin laglott. Om testamentet däremot är ogiltigt har din mans särkullbarn rätt att få sin arvslott omedelbart, dvs. före dig.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”