Testamente och särkullbarn

Jag är nygift med min man. Jag har inga barn. Min man har tre barn i ett tidigare äktenskap. Han äger sen tidigare ett hus (egendom), så därför har vi skrivit ett äktenskapsförord där det står att huset är hans enskilda egendom. Äktenskapsförordet skrevs mest med tanke på eventuell skilsmässa.

Vad gäller om min man dör? Jag ärver förmodligen ingenting förutom det vi tillsammans samlar på oss?

Kan vi ändra på saken genom att skriva ett testamente där jag ärver halva huset och andra hälften går till hans tre barnen från det tidigare äktenskapet. Hur ska vi göra? Om han dör före mig så vill han att jag ändå ska få halva egendomen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon av er dör upplöses äktenskapet. Då skall först en äktenskapsrättslig bodelning ske, där ena delen går till kvarlevande make och andra delen till dödsboet. Om det finns ett äktenskapsord som gör huset till enskild egendom innebär detta att huset inte ingår i bodelningen utan går direkt till dödsboet.

Efter bodelningen ska arvskifte ske av tillgångarna i dödsboet. Eftersom ni inte har några gemensamma barn men din make har barn, har du enligt 3 kap. 1 § ÄktB endast rätt till fyra gånger prisbasbeloppet (idag 44800kr x 4), om inte barnen avstår från sitt arv. Om du uppnår denna summa redan i bodelningen har du dock inte sådan rätt.

Eftersom huset kommer hamna i dödsboet så kommer du inte kunna få del av detta om din man inte upprättar ett testamente. Man kan testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen utan att inkräkta på bröstarvingarnas laglotter, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Det finns därför inget hinder att testamentera bort hälften av huset till dig.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett legalt bindande testamente kan ni göra detta via Lawlines onlinetjänst för detta här.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning